Front Desk – General Enquiries
Administration
Kitovu Mobile
Plot 4 & 10 Delhi Road
Soweto, Masaka
Tel: +256 481 420113
P.O. Box 207, Masaka – Uganda
Email: info@kitovumobile.org

Human Resource Office
Kitovu Mobile
Plot 4 & 10 Delhi Road
Soweto, Masaka
Tel: +256 481 420113
Email: hrm@kitovumobile.org